loader image

Tenshin Hyoho Kukishin-Ryu Ju-jutsu Shoden-Gata

¥ 4,500

Price checker:

Final charges will be in Japanese Yen.
You can view an estimate of the pricing in your currency by changing the display.

By Grandmaster Shoto Tanemura

HISTORY:
The 37th descendent of Fujiwara Kamatari, Yakushimaru Kurando Takamasa was bestowed the name Kukami (which can also be pronounced Kuki) by the Emperor Godaigo. The family tradition of Kamatari Budo Heiho (Martial Arts or Martial Strategy of the Kamatari) was henceforth known and transmitted as Kukishinden Tenshin Hyoho (also called Tenshin Hyoho Kukishin Ryu or Tenshin Hyoho Kukishinden Ryu Bujutsu).

Tenshin Hyoho Kukishinden Bujutsu comes from the Amatsu Tatara line of schools and is a complete Budo system that covers a wide area of skills; Ken-jutsu, Bo-jutsu, Naginata-jutsu, So-jutsu, Kisya-jutsu, Chiku-Jo(castle building), Gun-Ryaku (Military Strategy), Ten-Mon/Chi-Mon etc.

The Amatsu Tatara Hibumi (secret writings of the Amatsu Tatara) has a total of 36 scrolls as well as another 9 supplementary scrolls. These include the Kuki Souden No Maki (Kuki Hisou no Maki), Shiten no Maki (Tenshin Hyoho Shinken Kakki-Ron / Tenshin Hyoho Shumon Souhi-Ron, Tenshin Hyoho Ten-Mon Chi-Mon Hen, Tenshin Hyoho Jochiku-Jinei Senryaku Hen ) Kukishin Ryu Kaiden no Maki (Ryu-No-Maki/ Tora-No-Maki /Shin-No-Maki).

During the Meiji, Taisho, and Showa era, Takamatsu Toshitsugu began to fill in the incomplete parts of Kukishinden Bujutsu which had started to disappear. He did a formidable job in bringing this martial art back to life. The reason why we still have Kukishinden Bujutsu today is due to Takamatsu Sensei’s achievement.
Kukishin Ryu Jujutsu is made up from and uses the best points of Taijutsu and Daken. This schools system/essence is written down in the 34 scroll of “Amatsu Tatara Kuki Ju-taijutsu Kappo Hen No Maki”. In the time of Ishitani Matsutaro it was also called “Mushin Muso Ryu” but Takamatsu Sensei made this complete with his best effort to form Kukishin Ryu Jujutsu. This was taught by Takamatsu Sensei to his top student Kimura Masaji, who in turn taught Tanemura Shoto and gave the complete teachings of this school.

TECHNIQUES:
Kihon 9, Shoden 13, Chuden 8, Shime-Waza 8, Tai-Waza 13, Okuden (Muto Dori Omote 16 , Muso Dori 9 ), Menkyo (Kukatsu no Ho , Jiga Nenriki Hissho Ho, Sensu Dori 18, Fudo Shinmyoroku, Shirabe Gata 12) , Kaiden (Moguri 20, Kaiden Hiho; Ha-Jutsu no Ho, To-ate no Jutsu, Kiai Kishi no Ho) there are also other scrolls including Ryu no Maki (dragon scroll).

LINEAGE:
Yakushimaru Kurando Takamasa --- Kuki Yagoro Sumitaka - Ohkuni Onihei - Arima Daisuke -Arima Kawachinosuke - Kuriyama Ukon - Hosoya Shinpahiro - Kimura Itto-sai - Kimura Musoken - Ohsumi Shimanokami - Iba Toyotaro - Fujiki Kinseki - Toda Nobumasa - Araki Masazumi~Ogasawara Naohisa - Takeuchi Sukesada - Kita Masatora - Kano Yoshihiro - Ichiyanagi Kazuma~Ichiyanagi Oribe - Imagawa Kyutaro - Ishitani Matutaro - Takamatsu Toshitsugu Uoh - Kimura Masaji - Tanemura Tsunehisa Shoto

Requirements: Available only to Genbukan Members

Read more about the history of Tenshin Hyoho Kukishin-Ryu.

Additional information

Format

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop