Kukishinden Happo Biken-jutsu Densho

¥3,000

Description

Written by Shoto Tanemura this densho (secret book) includes the following information:

  • Ryu Ha history
  • Kihon kamae gata
  • Shoden gata taijutsu
  • Shoden gata biken-no-ho
  • Shoden gata bojutsu

English, Spanish & Japanese