Hontai-Kijin-Chousui-Ryu Kukishenden Daken Taijutsu Densho

¥3,000

Category: Tag:

Description

Written by Shoto Tanemura this densho (secret book) includes the following information:

  • Ryu Ha history
  • Kamae
  • Kihon Gata
  • Datotsu Gata
  • Ukemi Gata
  • Shoden Gata

English & Japanese